RUHI BOK 8-3
Det Universelle Rettferdighetens Hus

Softcover, 114 sider A4, versjon 1.4.1.PP 5.sep. 2016 norsk versjon revidert juni 2022,
For studiesirkler

kr110.00

28 på lager

EAN: N/A Produktnr: 978-82-90224-67-2 Kategorier: ,

Beskrivelse

Den 21. april 1963, den første dagen i ridván og hundreårsdagen for Bahá’u’lláhs erklæring, ble Det Universelle Rettferdighetens Hus, som var blitt forordnet av ham i hans Aller Helligste Bok, opprettet. Den dagen samlet to hundre og åttiåtte medlemmer av femtien nasjonale og regionale åndelige råd seg i hovedsalen i Mesterens hus i Haifa, og etter en kort tale av Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum og fremsigelse av bønner, gikk de videre til å fylle ut sine stemmesedler. I en atmosfære av stille ærbødighet ble de så kalt til avstemning – hvert åndelige råd i alfabetisk rekkefølge – og medlemmene som var til stede, reiste seg og la sine stemmesedler i stemmeurnen. Stemmesedlene til de fraværende delegatene ble lagt nedi etter hvert som deres navn ble lest opp. Bare fem av de femtiseks nasjonale og regionale rådene i verden var ikke i stand til å sende en representant til den begivenheten, men stemmesedler ble mottatt fra alle. Resultatene av valget ble kunngjort neste dag foran en forsamling av delegatene, og bahá’í-samfunn verden rundt ble øyeblikkelig informert om resultatet gjennom et telegram sendt av Guds Saks Hender.