Publisert

He Loved and Served

“En bok som leser seg selv”

Bokomtale av Sven-Erik Ellund
He loved and served

Denne boken leser seg selv! Er det en positiv merkelapp å sette på en bok? I dette tilfelle er det det! Forfatteren er så klar og velformulert at stoffet lurer seg inn i sinnet av seg selv og setter varige spor.

Rutstein er journalist av profesjon, og har tydeligvis også viet mye av sitt liv til å skrive om og for bahá’í-troen. Jeg har tidligere lest et par av hans bøker, og denne har den samme klarhet som de andre. Han er også grundig. Jeg leser et par setninger i boken og tenker, her er det kildegranskning fra flere hold bare i dette korte avsnittet. Jeg leser også inn at hans forfatteragenda er å inspirere bahá’íer til å lese, reflektere over eget liv, lære av eksempler – i dette tilfelle skikkelsen Curtis Kelsey – for så selv å utvikle seg åndelig til tjeneste for menneskene.

Hvem var Curtis Kelsey?

Har du spurt deg selv hvem som egentlig sto for installeringen av de første flomlysanleggene ved Bábs gravmæle i Haifa?
Og et annet spørsmål: Hvem var det da som var til stede og tok fotografiene av begravelsen til ‘Abdu’l-Bahá i Haifa i november 1921?
Svaret på begge: Amerikaneren Curtis Kelsey! Ingeniørkyndig og fotointeressert med eget kamera.

Vaskeseddelen til boken oppsummerer veldig godt innholdet i denne biografien, som absolutt kan anbefales unge lesere, fordi den ikke et øyeblikk blir faktatung, men skildrer et interessant livsløp og en bahá’ís sjelsreise.

Curtis Kelsey var en enkel mann som aldri gikk på høyere skole og aldri vant denne verdens berømmelse. Men i 1921, da han var 27 år gammel, ble han spurt av ‘Abdu’l-Bahá om å komme og arbeide i Haifa med å installere de første elektriske lysanleggene ved Bábs gravmæle. I to måneder bodde og arbeidet han som en del av ‘Abdu’l-Bahás hushold, en opplevelse som forvandlet den rastløse, Utha-fødte unge mannen til en sann tjener – for Mesteren og bahá’í-saken – resten av hans liv. I denne varme og levende skildringen blir leseren brakt i nær kontakt med en alminnelig mann som tillot noe helt ekstraordinært å komme inn i sitt liv. Det han erfarte da og resten av sitt liv, var for Curtis «Guds nådegaver, noe alle og enhver kan oppleve».

Med tanke på å gjøre deg nysgjerrig på å lese boken selv, nevner jeg noen av de tingene som gjorde boken interessant for meg:

  • Skildringen av en mann som hadde begge sine bein godt plantet på jorda, med hele sitt vesen forankret i arbeid som hender kunne utrette og et ingeniørorientert hode kunne skape.
  • Som gjennom en drøm blir tvunget til å starte sin åndelige søken
  • Som får treffe ‘Abdu’l-Bahá og blir forvandlet av dette møtet til tjeneste for menneskene
  • Som utvikler evner og ferdigheter til tjeneste for troen som man aldri ville ha forventet, han selv aller minst
  • Som fra sin sykeseng, når livskreftene egentlig er brukt opp og hans tid på jorda er over, leder en stor enhetskonferanse i en del av landet som sårt trengte forening og ny enhet.
  • Curtis Kelsey fikk en praktisk oppgave og en tjeneste­holdning av ‘Abdu’l-Bahá og He Loved and Served. George Ronald, Oxford 1982