Den Hellige Ånds kraft

Hefte, 98 sider A4, Ver. 1.4.1.PP 29.okt. 2013, norsk versjon revidert januar 2022

kr110.00

14 på lager

EAN: N/A Produktnummer: 818 Kategori:

Beskrivelse

Den Hellige Ånds kraft kan bli betraktet som et formelt opplæringsmateriale for juniorungdom.  Helt siden dens begynnelse har Ruhi-instituttet tillagt særskilt betydning til ungdommer mellom 12 og 15 år, og har forsøkt å forstå dynamikken i å opprette små grupper på lokalt nivå som tilbyr et miljø der unge mennesker kan diskutere ideer og forme en sterk moralsk identitet. Den Hellige Ånds kraft er ett av elementene som har utviklet seg som et resultat av disse erfaringene, og det er vårt håp at de som arbeider med denne aldersgruppen vil finne det nyttig i sine bestrebelser.  Det har som sitt formål å hjelpe unge mennesker til å tenke gjennom forholdet mellom Gud og menneskeheten, i særdeleshet om hvordan gudsmanifestasjonene lærer menneskeheten og hjelper den med å utvikle seg. I denne sammenheng berører den temaer som progressiv (gradvis) åpenbaring, kunnskap om Gud, Guds lover og læresetninger, og sivilisasjonens fremgang.