Ruhi bok 14-1 Å delta i offentlig diskurs

Softcover Letter, 52 sider, Versjon 1.1.1.PP 30. nov. 2020, norsk versjon desember 2023

Enhet 1, Beskaffenheten av våre bidrag

kr60.00

Ikke på lager, men kan restbestilles

EAN: N/A Produktnummer: 984 Kategorier: ,

Beskrivelse

I denne, den fjortende boken i hovedsekvensen, kommer vi til å fokusere på mulighetene vi har til å delta i samfunnets rådende diskurser. Vi vil begynne med å diskutere hva en slik deltakelse innebærer, for så å vende oppmerksomheten mot hovedtemaet i enheten – hvordan vi skal forstå og analysere sosiale problemer slik at bidragene våre til de samtalene vi er en del av i økende grad samsvarer med troens læresetninger. I et forsøk på å ta for oss dette spørsmålet vil vi av og til henvise til tidligere bøker i sekvensen idet vi minner oss selv om tidligere resonnementer, og undersøke videre visse elementer av bahá’í-læren. Deltakelse i offentlig diskurs per se vil bli temaet for diskusjon i de to neste enhetene.