Det Universelle Rettferdighetens Hus

Nittendagsfesten, stud. 22

kr44.00

2 på lager

EAN: N/A Produktnummer: 319 Kategorier: ,

Beskrivelse

Studieserien nr. 22 – Revidert 2010 – 49 sider

Sitatsamling om gjennomføringen av festen.
Brev fra Det Universelle Rettferdighetens Hus
av 17. mai 2009

Sitatsamling om nittendedagsfesten
Alle bahá’íer i et samfunn kommer med jevne mellomrom sammen for å be, rådslå om sitt arbeid og styrke sine vennskapsbånd. Denne sammenkomsten blir kalt nittendagsfest, for den finner sted hver nittende dag.

Festen er delt i tre deler. Den første delen består av et åndelig program med bønner fra bahá’í-skriftene. Under den andre delen informerer det åndelige rådet samfunnet om sine aktiviteter og rådslår med dets medlemmer om sitt arbeid og sine problemer. Formannen bør sørge for at alle som er til stede, får anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter og ta del i rådslagningen. De forslag som blir gitt på nittendagsfesten, blir nedtegnet av sekretæren for så å bli tatt opp til omhyggelig overveielse på det åndelige råds møte. På denne måten kan hver enkelt bahá’í bidra til samfunnets styre og stell selv om vedkommende ikke er medlem av rådet, skjønt den endelige avgjørelsen ligger hos det valgte organ.

Tilleggsinformasjon

Forfatter